Projecten

Provincie Antwerpen schakelt promotie- en sensibiliseringscampagnes in

Personen met een handicap actief aan het sporten en bewegen krijgen is één van de voornaamste doelstellingen van het G-sportfonds van de provincie Antwerpen. Samen met tal van G-sportactoren willen we een breed draagvlak opbouwen voor G-sport en ervoor zorgen dat we personen met een handicap toeleiden naar een sportclub waar ze hun persoonlijke grenzen en uitdagingen kunnen verleggen. Kortom, met het G-sportfonds van de provincie Antwerpen willen we tastbaar laten zien dat sporten met of zonder handicap even gewoon is. Dit is één van de uitgangspunten van het fonds: taboedoorbrekend werken en vooral ook sensibiliseren. Laten zien dat iedereen een duurzame sporttoekomst basketweb1verdient, ongeacht welke leeftijd en welke handicap men ook mag hebben.

De provincie Antwerpen maakt via allerlei initiatieven promotie voor G-sport. Maar belangrijker dan dat: we trachten personen met een handicap de stap te laten zetten naar een sportclub om ze zo duurzaam aan het sporten en bewegen te krijgen.

Concreet werkte de provincie Antwerpen volgende promotiecampagnes op het vlak van G-sport voor de volgende doelgroepen uit: